Monika Kuźniarek

Monika Kuźniarek

Neurologopeda, Logopeda, Pedagog Specjalny. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej z Logopedią w Warszawie. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera.

Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w przedszkolu, ośrodkach dla dzieci z wieloraką niepełnosprawnością oraz w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta oraz dostrzeganiem jego mocnych stron. Współpracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zaburzeniami miofunkcjonalnymi oraz dziećmi wymagającymi wsparcia AAC.

Dodatkowo poszerzyła swoją wiedzę kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach takich jak: Symultaniczno- Sekwencyjna nauka czytania Metoda Krakowską, Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-Tonalnej, Terapia ręki I i II stopień, Integracja odruchów ustno-twarzowych MNRI, część 1, Terapia Miofunkcjonalna I i II, Strategie wizualne w AAC, Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Dr Magdalena Grycman.