Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Naszą pasją i celem jest rozwój nas samych oraz Was, którzy decydujecie się na dołączyć do naszej przestrzeni. Wspierając innych w poznawaniu siebie i odkrywaniu ich talentów, sami się doskonalimy i rozwijamy. Jednak nasza wiedza i doświadczenie pokazują, że zanim odkryjemy potencjał i talenty musimy najpierw dotrzeć do ich źródła. Są nim m.in. nasze potrzeby, nawyki, skłonności, ale także uwarunkowania genetyczne (i epigenetyczne) oraz środowiskowe.

• Badając predyspozycje i kompetencje zawodowe analizujemy całościowo Charakter zawodowy danej osoby w odniesieniu tych 3 wymiarów- do 3 różnych obszarów naszego funkcjonowania: Temperamentu, Charakteru I Osobowości.

Oferta doradztwa zawodowego i coachingu kariery obejmuje indywidualne sesje konsultacyjne z:

Doradztwa zawodowego i edukacyjnego (dla młodzieży od lat 12)- ukierunkowanego na wybór ścieżki zawodowej, szkoły, zawodu oraz dostarczenie aktualnej oferty edukacyjnej oraz informacji o rynku pracy. Doradztwo zawodowe również dla młodzieży daje najlepsze efekty, gdy jest połączone z life coachingiem.

• Doradztwa kariery (dla osób dorosłych pracujących lub poszukujących pracy) - którego celem jest najlepsze dopasowanie pracy, zawodu, stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb,
• Coachingu kariery -dla osób, które mają potrzebę wprowadzenia zmiany w swojej karierze lub rozwiązania jakiegoś w swoim środowisku pracy.
• Work-flow Coching- dla osób, które odczuwają potrzebę świadomego zarządzania swoim umysłem w pracy i życiu osobistym- poprzez rozwój i doskonalenie sztuki uważności (mindfulness), koncentracji uwagi i kreatywności.
• Life Coachingu- koncentrowanego na osiąganiu celów osobistych; obejmującego: plany życiowe, wizję w życiu, postrzeganie siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, związki, zdrowie i urodę, kreatywność, wolność finansową.

Instytut Monitorowania Talentów
Instytut Monitorowania Talentów
Instytut Monitorowania Talentów

Przebieg sesji doradztwa zawodowego składa się zwykle z cyklu 3 spotkań: Koszt każdego spotkania to 250 zł. W przypadku płatności z góry koszt cyklu 3 spotkań: 690 zł

Spotkanie I (czas: od 90-120 min) • Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego potrzeb, wiedzy, zainteresowań i doświadczeń.
ANALIZA PROFILU ZAWODOWEGO:
• Komputerowy test badający 12 potrzeb i predyspozycji osobistych i zawodowych
• Test Bergera -temperamentu i charakteru • Elektroniczny test zainteresowań (opcjonalnie) lub inne badanie dobrane odpowiednio do potrzeb klienta.

Spotkanie II (czas: od 90-120 min)

• Omówienie raportu indywidualnego i wyników badań: • Analiza Typów Aktywności Zawodowych: omówienie indywidualnych kodu typów Aktywności Zawodowej (na 3 poziomach: temperament, charakter i osobowość)

Spotkanie III (czas: od 60- 90 min)
• Opracowanie Indywidualnego Planu Kariery (IPK) • Przedstawienie i omówienie aktualnej oferty edukacyjnej/ rynku pracy w kontekście przeprowadzonego wcześniej analizy profilu zawodowego
• Często te określenia stosuje się zamiennie, jednak w rzeczywistości są one różne. Każdy z tych trzech poziomów charakteryzuje się innymi zależnościami. Ich uwarunkowania i wpływ na nasze talenty jest kluczowy. Staramy się więc aby każdy, kto dołącza do naszej „przestrzeni świadomości” w pełni rozumiał i czuł różnice między nimi, a dzięki temu lepiej rozpoznawał swoje potrzeby i źródła swojego potencjału osobistego, którego znajomość pozwala w sposób płynny zarządzać swoim życiem osobistym i kariera zawodową.

Zapewniamy pełną dyskrecję. Wystawiamy faktury VAT.

Zasady odwoływania umówionych sesji:

Odwołanie sesji doradztwa lub coachingu jest możliwe do 24 godzin przed umówionym spotkaniem całkowicie bezpłatnie. Odwołanie w dniu spotkania wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł (koszt rezerwacji gabin
Jak zapłacić za sesje?
Istnieją dwie możliwości zapłaty. Pierwsza wpłata na konto, które podamy w mailu, druga wpłata po odbytym spotkaniu – tylko gotówką. Przy sesjach on-line jedyną akceptowaną formą zapłaty jest przedpłata na konto.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego w szkole