O Firmie

Imt Onas Foto

Instytut Monitorowania Talentów to przestrzeń, w której w sposób systemowy podchodzimy do badania potencjału osobistego.

Specjalizujemy się w analizie potrzeb, predyspozycji i talentów. Świadomie nie używamy tu słowa zawodowych, gdyż to od nas samych zależy w jaki sposób wykorzystamy nasz potencjał. Obszar edukacji, kariery i pracy to jedna z możliwości gdzie możemy zdrożyć nasze naturalne i nabyte zdolności. Wierzymy, że każdy ma skumulowany w sobie potencjał rozwojowy, tylko wpierw musi go sobie uświadomić, a następnie nauczyć się efektywnie nim zarządzać i kontrolować.


Talenty rozwijają się poprzez trening i praktykę. A wszystko zaczyna się w umyśle, to on poprowadzi się do celu jaki chcemy osiągnąć.

Talenty- czym są i jak je rozwijać.

Talent z założenia kojarzy nam się z umiejętnością, której wykonywanie przychodzi nam z łatwością i przyjemnością oraz przynosi nam nad przeciętne efekty. Z reguły mówi się, że talent jest wrodzony, a więc najczęściej zaszyty w naszym kodzie DNA. To sugeruje, że czasem naturalny talent może być ukryty lub nawet zablokowany. Prawdziwą sztuką jest więc nauczyć się rozpoznawać nasze naturalne talenty i umiejętnie je rozwijać, a w razie potrzeby umożliwić im odblokowywanie się i harmonijną ekspresję.

Instytut Monitorowania Talentów
Instytut Monitorowania Talentów
Instytut Monitorowania Talentów

Tym właśnie się zajmujemy. Wspieramy dzieci, młodzież i osoby dorosłe w odkrywaniu i nabywaniu umiejętności wykorzystania swoich talentów w praktyce. Często przychodzą do nas osoby, z wydrukowaną listą 10, 20 a nawet 30 talentów, które otrzymali w wyniku jakiegoś badania internetowego, które jednak trudno przełożyć na język i wymagania rynku pracy.

Ponadto faktem jest, że często spotykamy się z talentami ukrytymi, które są dosłownie zablokowane pod wpływem doświadczeń z dzieciństwa, wychowaniem, przekonaniami, wdrukowanymi epigenetyczni schematami. Takie talenty, należy wpierw uwolnić poprzez uświadomienie i odblokowanie. W tym celu przydatne są wszelkiego typu narzędzia i metody psychologiczne m.in. coaching, techniki behawioralno-poznawacze, psychoterapia oraz szeroko pojęte narzędzia z obszaru psychologii systemowej, która całościowo traktuje jednostkę i jej zdrowie mentalne.

Każdą osobę, która do nas przychodzi traktujemy całościowo, uwzględniając jej potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe. Dopiero takie holistyczne podejście umożliwia zrozumienie i uzyskanie balansu i poczucia zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym.

Instytut Monitorowania Talentów
Instytut Monitorowania Talentów
Instytut Monitorowania Talentów


Dla kogo jest monitoring talentów: W jakim wieku zacząć proces badania swoich

  • Dla dzieci przedszkolnych- dzieci w ramach zabawy nabywają umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania swoich wrodzonych zdolności. Przy okazji uczą się zarządzania własnymi emocjami i potrzebami, które są bezpośrednio związane
    z ich talentami (formy: spotkania i sesje indywidulane, przyjazne warsztaty talentów, warsztaty mindfulness)
  • Dla młodzieży szkolnej i studentów- poprzez indywidualne sesje młode osoby mogą poznać swoje potrzeby, predyspozycje i talenty oraz zaplanować wspólnie najlepiej dopasowaną ścieżkę edukacyjna i zawodową. W połączeniu z life coachingiem odnajdą źródło swoich motywacji i nauczą się planować swoją karieręłącząc ją odpowiednio ze swoimi zainteresowaniami i pasjami.
  • Dla osób pracujących i poszukujących pracy- w ramach indywidualnych spotkań mogą oni na nowo odkryć swój potencjał i sprawnie wykorzystać go do dalszego rozwoju czy to osobistego czy zawodowego. Otrzymają również profesjonalne wparcie w rekrutacjach poprzez pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych czy też w obraniu na nowo kierunku zawodowego, bo dotychczasowy się „zdezaktualizował” lub nawet przyczynił się do wypalenia zawodowego.