Konstruowanie optymalnych zespołów

Tworzenie nowych optymalnych systemowo zespołów, rekonstruowanie zespołów już istniejących.

Idealny zespół to taki, którego suma talentów i kompetencji poszczególnych jego członków jest maksymalnie skierowana na realizację określonych celów i zadań. Nie ma znaczenia czy mówimy tu o całej złożonej organizacji czy o małym zespole projektowym, startupie czy skaleupie. Aby dany zespół mógł efektywnie realizować zaplanowane zadania i cele, musi być optymalnie skonstruowany. Różnorodność posiadanych w systemie kompetencji i ich świadome ukierunkowywanie w odpowiednie zadania znacząco podwyższa prawdopodobieństwo realizacji postawionych celów zespołu, firmy, organizaci. Dlaczego więc tak często spotykamy się z niepowodzeniami realizowanych projektów, czy upadającymi startupami? Przyczyn może być oczywiście wiele, ale skupiając się na założeniu, że to zespół jest kluczem do powodzenia projektu czy inwestycji, należy również w nim upatrywać przyczyn zarówno sukcesów jak i porażek.

Firmy czy inwestorzy, którym zależy na ocenie zespołów, w które inwestują, najczęściej skupiają się, zresztą słusznie na aspektach merytorycznych oraz finansowych gwarantujących powodzenie danego projektu. Często również analizują uczestników pod kątem wiedzy i doświadczenia. I to również jest zrozumiałe. Jednak niemal nikt nie bierze pod uwagę aspektów kompetencyjnych i rozwojowych członków zespołów.Każdy człowiek posiada określone predyspozycje naturalne, talenty oraz nabyte umiejętności, które aktywnie może wykorzystać w pracy. Niemniej fakt posiadania określonych zdolności i kompetencji nie musi oznaczać potrzeby ich wykorzystywania. To potrzeba determinuje motywację ludzi do wchodzenia w określone role, funkcje, projekty. Przykład: fakt, że ktoś posiada umiejętność analitycznego myślenia nie oznacza jeszcze, że będzie informatykiem czy analitykiem giełdowym. Aby tak się stało muszą zadziałać jeszcze inne zespoły potrzeb tak osobistych jak i zawodowych.