Doradztwo personalne - wsparcie w procesach rekrutacjach i outplacement dla firm

1. Wsparcie w procesach rekrutacyjnych
Współpracujący z nami klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc w rekrutacjach. W zależności od potrzeb klientów pomagamy w określaniu i tworzeniu profili kompetencyjnych, na podstawie których prowadzimy rekrutacje. Odpowiednio do wymagań stanowisk-owych posługujemy się wykorzystujemy odpowiednie narzędzia i metody: badanie predyspozycji, testy psychometryczne, wywiady behawioralne, praktyczne testy wiedzy, analizę ścieżki kariery jak również ukierunkowane Asseement Centre. Jeżeli natomiast wcześniej przeprowadzony audyt kompetencji w organizacji wykazał braki stanowiskowe lub nieodpowiednio dobrane stanowiska wówczas przeprowadzimy analizę dostępności potencjalnych kandydatów na ryku pracy oraz rozpoczynamy działania direct search poszukując i kontaktując się z odpowiednimi kandydatami.

2. Outplacement dla firm
Oferujemy usługę programów Outplacement ukierunkowanych na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Nasz program umożliwia zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, dokonanie aktualnej analizy predyspozycji i umiejętności pracowników oraz wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Naszym celem jest wsparcie pracowników objętych projektem w poszukiwaniu nowych możliwości rozwijania planów oraz kształtowania ścieżki kariery zawodowej