Nasza oferta

Badanie  i diagnoza

Badanie
i diagnoza

Badanie potrzeb, predyspozycji i kompetencji osób indywidualnych oraz zespołów.

Analiza zespołów startup i scaleup

Analiza zespołów startup i scaleup

Badanie i weryfikacja kompetencji zespołów typu startup i scaleup.

Badanie potencjału sportowego

Badanie potencjału sportowego

badanie zespołów sportowych i potencjału młodych sportowców

Konstruowanie optymalnych zespołów

Konstruowanie optymalnych zespołów

Proces budowania nowych zespołów lub rekonstruowanie już istniejących odpowiednio do celów i potrzeb...
Doskonalenie i rozwój zespołów organizacyjnych

Doskonalenie i rozwój zespołów organizacyjnych

Usprawnianie funkcjonowania zespołów firmowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring oraz zarządzan...
Doradztwo personalne

Doradztwo
personalne

Pomoc w rekrutacjach i pośrednictwo pracy

Nasza Oferta

Wybrane korzyści, jakie zyskują klienci współpracując z nami i optymalizując swoje zespoły:

1. Maksymalizacja zysków poprzez optymalny dobór zespołów oraz minimalizacja kosztów z obsługi zespołów nieproduktywnych i słabych kompetencyjnie.
2. Wsparcie decyzyjne dedykowane inwestorom przy finansowaniu w projekty typu: starupy, skaleup’y dzięki temu minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego.
3. Optymalizacja procesów rekrutacyjnych.
4. Pomoc w skutecznym konstruowaniu zespołów zarządczych i menedżerskich determinujących prawidłowe funkcjonowanie firm/ instytucji/organizacji.
5. Oszczędność czasu poprzez szybkie i skuteczne konstruowanie najlepszych zespołów
6. Świadome kierowanie rozwojem systemu organizacyjnego (i jego zasobów ludzkich).
7. Ograniczenie ryzyka rotacji w firmie.
8. Konkretna wiedza na temat zarządzania zespołem, jego rozwojem i kompetencjami.
9. Miękkie korzyści: dobra współpraca, pozytywny klimat i dopasowany do całej firmy/organizacji zespół.