IMT

Instytut Monitorowania Talentów

Features 1

Instytut Monitorowania Talentów (IMT) działa i rozwija się od 2008 roku. Przez pierwsze lata funkcjonowania firma zajmowała poradnictwem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym i coachingiem kariery. W kolejnych latach zdobywana przez zespół IMT wiedza i doświadczenie zaczęły być sukcesywnie wykorzystywane w doradztwie personalnym głównie w projektach rekrutacyjnych. W ostatnich trzech latach IMT poszerzył swoją działalność również o doradztwo biznesowe ukierunkowane głównie na analizowanie i konstruowanie optymalnych kompetencyjnie zespołów. Unikalny model doradczy stosowany przez IMT doskonale sprawdza się zarówno w przypadku budowania dużych zespołów projektowych, jak i przypadku mniejszych zespołów typu start-up czy scale up. IMT wykorzystując wiedzę i doświadczenie Psychologii Systemowej bazuje na zastosowaniu nowatorskiego, autorskiego modelu doradczego: Self Development System (SDS), Służy on badaniu i określaniu możliwości kompetencyjnych i rozwojowych danego systemu organizacyjnego.

Zobacz Więcej

Nasza Oferta

Badanie  i diagnoza

Badanie
i diagnoza

Badanie potrzeb, predyspozycji i kompetencji osób indywidualnych oraz zespołów.

Analiza zespołów startup i scaleup

Analiza zespołów startup i scaleup

Badanie i weryfikacja kompetencji zespołów typu startup i scaleup.

Badanie potencjału sportowego

Badanie potencjału sportowego

badanie zespołów sportowych i potencjału młodych sportowców

Konstruowanie optymalnych zespołów

Konstruowanie optymalnych zespołów

Proces budowania nowych zespołów lub rekonstruowanie już istniejących odpowiednio do celów i potrzeb...
Doskonalenie i rozwój zespołów organizacyjnych

Doskonalenie i rozwój zespołów organizacyjnych

Usprawnianie funkcjonowania zespołów firmowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring oraz zarządzan...
Doradztwo personalne

Doradztwo
personalne

Pomoc w rekrutacjach i pośrednictwo pracy