Audit resource competence

Ocena aktualnych zasobów kompetencyjnych w zespołach projektowy i organizacyjnych.